Wskazówki dotyczące pisania skutecznych nagłówków

Nagłówki mają na celu zwrócenie uwagi czytelnika. Z dobrym nagłówkiem czytelnik jest zaintrygowany czytaniem artykułu, broszury, biuletynu lub reklamy. Istnieje wiele technik tworzenia skutecznych nagłówków.

Stwórz taki nagłówek, który wzbudzi zaciekawienie czytelnika. Można to zrobić, zadając prowokacyjne pytanie lub robiąc pozornie oburzające stwierdzenie w nagłówku. Używanie gry słów, aliteracji i startu na znanych zwrotach pomaga w tworzeniu przyciągających wzrok i zabawnych nagłówków. Zawsze lepiej jest unikać dwuznaczności, ponieważ jeśli nagłówek okazuje się trudny do odczytania dla czytelnika, najprawdopodobniej może go w ogóle nie przeczytać!

Nagłówek musi być ukuty w taki sposób, aby zawierał odpowiedź na pytania czytelnika dla mnie? Wymień główną korzyść, jaką czytelnik odniesie z przeczytania artykułu. Być może możesz znaleźć rozwiązanie typowego problemu poprzez nagłówek. Zawsze staraj się, aby nagłówek był jak najbardziej słodki i krótki. Idealna długość nagłówków to siedem słów lub mniej. Dzieje się tak, ponieważ krótsze nagłówki są mocniejsze i łatwiejsze do odczytania.

Nigdy nie okłamuj klientów w nagłówku. Bardzo ważne jest, aby podać artykuł, który pasuje do nagłówka artykułu. Dzieje się tak, ponieważ czytając nagłówek, czytelnik będzie oczekiwał historii, a jeśli wyprodukowana historia jest czymś zupełnie innym, najprawdopodobniej czytelnik poczuje się oszukany. Upewnij się, że pierwsze słowo nagłówka jest pisane wielką literą, podobnie jak wszystkie inne nazwy własne w nagłówku. Nie rozwijaj nawyku zapisywania każdego słowa wielką literą, ponieważ traci się wówczas jednolitość nagłówka.

Udowodniono, że najskuteczniejsze nagłówki to te, które mają logiczną strukturę zdań, głos czynny i silny czasownik w czasie teraźniejszym. Dobre czasowniki zawsze trafiają na dobre nagłówki. Wyrób sobie nawyk umieszczania nagłówka artykułu równo z lewą stroną strony, chyba że zaznaczono inaczej. Wszystkie nagłówki powinny zawierać czas teraźniejszy dla informacji z przeszłości, czas przeszły dla czasu przeszłego doskonałego, a czas przyszły dla nadchodzących wydarzeń. Format interpunkcji w nagłówkach jest w zasadzie normalny. Kropki powinny być używane tylko jako skróty, a pojedyncze cudzysłowy powinny być używane w przypadku, gdy w kopii zastosowano podwójne cudzysłowy. Postaraj się, aby nigdy nie dzielić części czasownika między wierszami nagłówka lub kończącymi wiersze przyimkami. To sprawia, że ​​nagłówki wyglądają nieporządnie. Pamiętaj o tych wskazówkach i kontynuuj tworzenie skutecznych nagłówków artykułów!

Kim był małym chłopcem, kiedy po raz pierwszy zobaczył stronę internetową. Nie wiedział wówczas, że internet jest meeeeeega wielki. Nie wiedział, że będzie tworzyć strony internetowe. Wiedział jednak, że będzie dla niego historia poznawania świata bardzo z tym związana. Dziś Kim prezentuje ci tego bloga oraz przedstawia informacje o biznesie i reklamie dzięki której ma nadzieję, że wiele się nauczysz. Kim być dobry człowiek, Kim pomagać innym ludzie, Kim dzielić się ze swoja wiedza. Kim kocha blogować.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.